Kinoreklame

Reklame på kino gir høy oppmerksomhet og reklameerindring. Nyere undersøkelser, gjennomført av Ipsos MMI og Meetingpoint, viser blant annet at kinoreklame er 3,6 ganger mer effektiv enn TV-reklame til å skape reklameerindring.

I tillegg til å huske reklamen godt, mener publikum at kinoreklame er en del av kinoopplevelsen og sier at den både er ønsket og forventet.

 

På Lillehammer kino viser vi reklame for både lokale og nasjonale aktører. Media Direct Norge, selger reklameplass på vår kino.

Account Manger Mette Ellingsen er MDNs kontaktperson på Lillehammer. Dersom du ønsker å vite mer om lokal kinoreklame, ta kontakt med henne.

Mette Ellingsen: mette.ellingsen@mdn.no/ +47 950 01 920