Østlandsutstillingen 2022 - Filmvisning

Østlandsutstillingen

Filmprogrammet til Østlandsutstillingen 2022 med 5 filmer av 4 kunstnere vises på Lillehammer Kino lørdag 20.8. klokken 14.30 og søndag 21.8. klokken 12 og klokken 14 i samarbeid med Oppland Kunstsenter. 

Programmet varer ca 1,5 time og består av filmene:

The Play of Everyman avThomas Østbye,BilenMin (Prolog til Junaiten)avTorgeir Husevaag,Søknadsskjema (Epilog til Junaiten)avTorgeir Husevaag,PlaySchengen avGunhild Enger,SafarkaygaSigbjørn Bratlie

Les mer om Østlandsutstillingen og filmene på Oppland Kunstsenter sin hjemmesidewww.kunstopp.no