Citizen Kane - Verdens beste film?

Citizen Kane

Årtes første cinematekfilm er Orson Welles´ "Citizen Kane". Filmen ble ingen publikumssuksess ved lansering i 1941, men har i ettertid blitt sett på som en av tidenes viktigste filmer og en rekke ganger kåret til tidenes beste film. Cinemateket har fast lav billettpris på kun kr.85,- (NB! Citizen Kane vises utekstet med original engelsk tale).

Den 26 år gamle Orson Welles spiller selv den karismatiske avismagnaten Charles Foster Kane, hvis historie rulles opp av en reporter som etter aviskongens død får i oppgave av sin redaktør å finne hemmeligheten bak mannen. Kanes siste ord, det legendariske «rosebud», som hviskes frem i ultranærbilde, blir reporterens ledetråd. Gjennom intervjuer og dagboknotater graves historien fram. En historie som kan sees som et bilde på realiseringen av den amerikanske drømmen – på godt og vondt.